Reglerluckor, Kanalluckor, Avstängningsluckor, Kippluckor, Sättluckor, klaffluckor mm. levererar vi till: Reningsverk, Avloppsreningsverk, Vattenverk, Simhallar mm.

Vi har även vattentäta inspektionsdörrar för enkel inspektion i ”markplan” av tankar o reservoarer.

Vi levererar maskinutrustning för reningsverk, avloppsreningsverk, vattenverk, simhallar mm.

Produkterna är av egen konstruktion och tillverkning eller från mångåriga partners.

För pooler och SPA-anläggningar har vi sedan några år en filtertvätt för stora cartridge-filter.


För mer information kontakta:
Sören Andersson på tel: +46 (0)70 760 86 30
E-post: soren@njal.nu